پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

شايعه!!

شایعه: چی؟تو با اون می گردی؟                              باز داری دل می بندی؟ وقتیکه باش می شینی                                 به عشق من می خندی؟                         شایعه ست یا ... ادامه مطلب
/ 183 نظر / 14 بازدید