پست های ارسال شده در آدر سال 1383

سلام....... به خاطر تو دوباره می نويسم: تولد: واسه تولد تو                            هزار تا نقشه دارم خودت بگو عزيزم                     چی يا برات ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 6 بازدید