پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

                          برگ زرد برگ کنار ديوار خبر ميده پاييزه قلب شکسته من از عشق تو لبريزه برگ پاييزيه زرد دلشکسته خشکيده می گه مثل قلب ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید