agar farda biyayad

 

شايعه!!

شایعه:

چی؟تو با اون می گردی؟                              باز داری دل می بندی؟

وقتیکه باش می شینی                                 به عشق من می خندی؟

                        شایعه ست یا حقیقته  ؟         بدون خود خیانته

می یاد هر روز پیشتون                                   می شه مثل یه مهمون

کلاغه خبر داده                                             دوسش داری فراوون

                       شایعه ست یا حقیقته   ؟           بدون خود خیانته

شبا می یاد به خوابت                          شده نور شهابت

یاد من چی عزیزم                                شد مایه عذابت؟

                     شایعه ست یا حقیقته؟           بدون خود خیانته

نگاش رویایی شده                                    عشقش طلایی شذه

دلت واسه عشق من                                  فکر رهایی شده

                   شایعه ست یا حقیقته؟             بدون خود خیانته

با هم ستاره چیدین                                  اون بالا ها رسیدین

یه بار میون راتون                                    اسم منو شنیدین؟

               شایعه ست یا حقیقته؟            بدون خود خیانته

می گن زیاد می بینیش                           عاشقی بیشتر از پیش

جوری نگاش می کنی                            مثل اونروزا تو کیش!

                شایعه ست یا حقیقته؟           بدون خود خیانته

نگفتن که نامزدین                               شما زیادی بدین

واسه رسوایی و ننگ                          که بهترین سندین

شعر بالا رو به تازگی گفتم و این شعر اینروزا وصف الحاله   امیدوارم خوشتون بیاد  .                           

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٥ - armita