agar farda biyayad

 

طوفان عشق

سلام دوستان قسمت هایی از شعر جدیدم رو می نویسم که اسمش  

طوفان عشق هست فقط به دلیل طولانی بودن قسمتهایی رو انتخاب کردم که بنویسم ....از نظرات خوب شما خیلی ممنونم.

طوفان عشق:

پنجره ها شکستن                         عاشقا دیگه خسته ان

اونا که با هم بودن                        تک و تنها نشستن

اسمون دیگه تار شد                        قحطیه انتظار شد

دیو غصه هامون هم                        از خواب ناز بیدار شد

    هنوز عاشقت هستم                    ببین که دل شکسته ام

یه عمره سر راهت                           به انتظار نشستم

زمین پر ترک شد                            رنگ نگاهها شک شد

روی دلا دوباره                                  خدا حافظی حک شد

دریا دیگه کویر شد                             واسه ی اشتی دیر شد

  غریبه  مسافر                                 رفت از زندگی سیر شد

     هنوز عاشقت هستم                    ببین که دل شکسته ام

     یه عمره سر راهت                          به انتظار نشستم

طوفان عشق شدید بود                    اون ترانه جدید بود

شاید یه روزی بیای                             این جمله هم بعید بود

زلزله تو رو یا شد                               اقیانوس یه دریا شد

هر چی یه روزی زشت بود                   اخر سر زیبا شد

            هنوز عاشقت هستم          ببین که دل شکسته ام

              یه عمره سر راهت              به انتظار نشستم

سا یه ها کمرنگ شدن                  اسما چه بی رنگ شدن

اونا که  ساده بودن                         چقده زرنگ شدن..........

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٥ - armita